3D tarayıcı yani 3 boyutlu tarama, var olan bir gerçek nesnenin 3D tarama cihazlarıyla sayısallaştırılarak farklı formatlarda bilgisayar ortamına atılmasıdır denilebilir kısaca.
Sayısallaştırma derken tarama sonrasında gerçek nesnenin modelini bilgisayar ortamına gönderilirken gerçek nesneyi ifade eden veri tipi olarak düşünülebilir.
3D tarayıcı ile taranacak olan nesnenin dışını ve içini dolduracak biçimde nokta bulutu şeklindeki veriler dijital ortama aktarıldıktan sonra gerçek nesneye müdahalede bulunabilir, düzeltmeler yapılabilir, mevcut modelin üzerine farklı eklentiler yapılabilir.

3D Tarayıcı Nasıl Çalışır?

Tarama işlemlerinde genellikle lazer ve optik yöntemler kullanılmaktadır. Tarama işleminde, taranacak nesneye ışık topu gönderilerek genel hatlarıyla tanımlama yapılır ve merkezi nokta bulutları oluşturur.
Günümüz itibariyle son teknoloji cihazlarda bu tarama işlemi kısa zamanda yapılmakta ve gerçek nesnenin tüm ayrıntılarıyla bilgisayar ortamına aktarılabilmektedir.
Tarama işleminde sayısallaştırılmış gerçek nesnenin dijital hal ile gerçek hal arasındaki fark hataları göstermektedir. Buna pek çok sebep etken olabilmektedir.
Bunlardan, taranacak olan nesnenin yüzeyinin fazlaca girintili çıkıntılı olması, gerçek nesnenin dış yüzeyinin parlak olması veya kirli olması ve ayrıca yüzey alanı arttıkça hacim arttığından dolayı hata oranı fazlalaşmaktadır.